Realizare si Optimizare continut website

Ce trebuie sa stim pentru a comunica cat mai eficient:

Care este obiectivul pe care doresc să îl ating?
Care sunt nevoile şi interesele reale ale interlocutorului meu?
Care sunt caracteristicile şi priorităţile sale?
Cum doriţi şi preferaţi să primiţi informaţiile?
Care sunt cele mai eficiente tehnici ale unei metode corecte de comunicare prin intermediul web?

POT PĂREA ÎNTREBĂRI EVIDENTE DAR, DIN PĂCATE, MAJORITATEA PERSOANELOR CE REALIZEAZĂ TEXTE ŞI CONŢINUT PENTRU PAGINI INTERNET, NICI NU LE IA ÎN CONSIDERARE!


Pentru a elabora conţinut eficient, convingător şI captivant este indispensabil, înainte de toate, să efectuaţI următoarele analize:

 • Care este scopul comunicării
 • De ce sau în ce scop vreau să trezesc interesul cititorilor
 • Cum şI ce vreau să spun
 • Cui îI este adresat mesajul
 • Care sunt competenţele, cunoştinţele, punctele de vedere şI capacităţile de înţelegere ale destinatarilor mesajului
 • Care este contextul comunicării şI cum influenţează mesajul transmis
 • Care sunt tehnicile pentru a adapta mesajul la atitudinea cititorilor
 • Care sunt nevoile şI dorinţele reale ale cititorilor şI cum pot fi satisfăcute
 • Care sunt aspectele esenţiale de comunicat
 • Care sunt tehnicile de screire ce trezesc interes şI curiozitate
 • Care sunt, şI cum pot fi anticipate, posibilele obiecţii ale cititorilor
 • Cum se favorizează modalitatea fragmentată de citire, deja în timpul etapei de redactare a conţinutului
 • ŞI, în final… care este conţinutul disponibil pe web aferent concurenţilor

 

Odată efectuată o analiză aprofundată este necesară efectuarea diferitelor alte operaţiuni pentru redactarea conţinutului eficient şI convingător, precum:

 • - A ţine întotdeauna cont de mecanismele psihologice ce caracterizează cititorii în timpul navigării şI consultării online (una din numeroasele tehnicităţI psihologice ce îI caracterizează pe cititori pe web este “a vrea totul imediat” şI a “urî să piardă timpul”)
 • - Crearea unei scheme care să respecte cele 5 macro procese ale comunicării (una dintre regulile principale, ce aparţine proceselor unei comunicări eficiente, este de a crea nevoia cititorului înainte de a-I propune soluţia)

 

Întocmirea conţinutului şi a argumentelor, introducându-le în schemă şI ţinând întotdeauna cont de:

 • - Alegerea, pentru fiecare cuvânt, a lexicului potrivit cititorului;
 • - Simplitatea citirii şI claritate în înţelegerea mesajului;
 • - Caracterul rezonabil şI acurateţea informaţiilor;
 • - Ideile principale subliniate;
 • - Introducerea adecvată pentru fiecare concept cheie;
 • - Fluiditatea şI naturaleţea comunicării;
 • - Echilibrul părţilor comunicative şI importanţa ambelor;
 • - Originalitatea şI creativitatea conţinutului;
 • - Flexibilitatea unui mesaj potrivit pentru mai mulţI clienţI şI corespunzător mai multor categorii merceologice;
 • - Hipertextualitatea conţinutului;
 • - Optimizarea textelor pentru indexare;
 • - Modalitatea de paginare şI formatarea conţinutului;

 

O întocmirea de texte adecvate pentru poziţionarea pe motoare de căutare. Un text care nu este găsit şI citit nu serveşte la nimic! Pentru a fi bine poziţionat în motoarele de căutare şI, prin urmare, găsit de cititor, textul trebuie să fie:

 • Unic, original şI exclusiv!
 • Atrăgător şI util!
 • Practic şI avantajos!
 • Explicativ şI informatic!
 • Interactiv şI conectat!


Cum deszvoltam text si continut potrivit pentru a atinge performantele dorite?

Ţinând cont de toate caracteristicile enumerate mai sus şi de multe altele, dezvoltăm conţinut pentru pagini web, cu adevărat corespunzător şi eficient.
Adecvarea şi calitatea conţinutului unui site reprezintă unul dintre principalele aspecte discriminante pe care google şi alte motoare de căutare, le evaluează şi le analizează pentru a determina poziţionarea paginii însăşi. Politica google este puternic centrată şi focalizată pe caracteristicile şi proprietăţile textelor şi conţinuturilor web.
Pentru aceasta este necesar ca redactorii şi copywriterii noştri să relaţioneze constant, să lucreze în strâns contact cu echipa SEO ce se ocupă de indexarea site-ului.
Prin urmare, textele trebuie să curgă şi să fie convingătoare, dar, în acelaşi timp, să fie potrivite pentru principiile şi regulile motoarelor de căutare pentru o poziţionare excelentă pe web.